Một khi đã gọi là đam mê thì biết phê SML ra vẫn cứ kéoMột khi đã gọi là đam mê thì biết phê SML ra vẫn cứ kéo

Đến qùy với ông thần thuốc này. Vào quán cầm điếu lên 10 lần say cả 10 nhưng không bao giờ bỏ. Đúng là cái gì đã đi vào đam mê thì luôn là mãi mãi.

P/s : Part1 dưới cmt nhé mọi người


Share : Anh Lê