Một số nơi đang thất thủ bởi biển người đổ về tham quan nghỉ ngơi ngày 2/9


MỘT SỐ NƠI ĐANG THẤT THỦ BỞI BIỂN NGƯỜI ĐỖ VỀ THAM QUAN NGHỈ NGƠI NGÀY TẾT ĐỘC LẬP.

Dẫn đầu vẫn là Tam Đảo hiện tại vẫn đang kẹt cứng xe cộ rất khó di chuyển. Lăng Bác cũng chung cảnh khi đoàn người dài từ công viên Bách Thảo đến tít đường Ngọc Hà. Công viên Thủ Lệ ...vv

P/s : cập nhật tình hình nơi các bạn đi nào ..?Ảnh : tổng hợp - 2/9/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét