Này thì nhắc nhẹ sinh nhật... Wow!!!Này thì nhắc nhẹ sinh nhật... Wow!!!

[ Góc sinh nhật ] @@

Cái lũ bạn thân là lũ khốn nạn nhất.
Sống với bọn nó khó mà thoát được kiếp nạn.:((

P/s: Mọi người hãy kể lần sinh nhật đáng nhớ của bạn cho mọi người cùng HÓNG nào :D


Via: trần đạt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét