Ngày nào cũng có người đứng trước cửa nhà chờ anh taxi xúc phạm cả dân Thanh HóaNgày nào cũng có người đứng trước cửa nhà chờ anh taxi xúc phạm cả dân Thanh Hóa.

Tình hình xem ra vẫn đang rất căng vì ngày nào cũng luôn có đông có người túc trực để chờ anh taxi về XIN LỖI toàn bộ người dân Thanh Hoá. Đúng thật là cái miệng hại cái thân.


Anh em hóng thêm được gì nữa không ..?

[ Update ]

Share : Vy Hoàng Giang