Người đàn ông câu trộm được con cá hơn chục cân tại Hồ GươmNgười đàn ông câu trộm được con cá hơn chục cân tại Hồ Gươm
Sáng hôm qua 9/9 ở Hồ Gươm có ông chú chuyên câu trộm cá đã bắt được con cá trên hơn chục kg. Ông chú quăng ba tiêu và mất hơn chục phút mới bắt được lên bờ, sau đó chuồn trước khi bảo vệ hồ tới.

Nguồn: người đưa tin