Người ta khai giảng tưng bừng. Tôi đây khai giảng ... ngưng ngưng lệ sầu


Người ta khai giảng tưng bừng
Tôi đây khai giảng ... ngưng ngưng lệ sầu.

Con lại gì đây sau cơn lũ ???
Nậm Ngà một trong những điểm trường khó khăn nhất của Mường Tè - Lai Châu.
Ảnh : Phan Quang Hưng / Gr KSC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét