Đoạn kết có hậu giữa dại chiến bê đê và xích lôCái kết viên mãn của UFC CHAMPIONSHIP

CÔ HỒN BÊ ĐÊ VÀ XÍCH LÔ CHÍNH THỨC HÔN NHAU LÀM LÀNH

P/s: Cũng lại là thanh niên bữa trước đứng quay fim. Bữa cũng nó xúi đánh nhau.giờ nó xúi hôn nhau coi như là chuộc lại lỗi lầm :))