Ông bác tếu nhất năm, phát biểu xong vẫn chưa biết bác lạ họ nhà aiÔng bác tếu nhất năm, phát biểu xong vẫn chưa biết bác lạ họ nhà ai

Chúng mày cứ chúc bác nhiều lắm vào, xong lại còn cho bác làm vài bi vào điếu cày của bác nữa cơ.

Tiên sư mấy thằng cháu mất nết thế chự nị :)


Via: Mi Trinh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét