Phải làm gì khi có thèn bạn làm photoshoper quá có tâm


ĐẮNG LÒNG BỨC ẢNH NGÀY KHAI GIẢNG ĐI NHỜ CÁC THÁNH DESIGN PTS HỘ

Biết bao bài học tang thương nhưng mà vẫn nhờ...để rồi...


[share : quên name rồi/group Trường người ta]