Qua Nhật chiêm ngưỡng chèo thuyền như Ninja kìa mấy chếCHÈO THUYỀN NHƯ NINJA

Qua Nhật chiêm ngưỡng chèo thuyền như Ninja kìa mấy chế. Không biết có ông nào từng chơi cái trò này và rồi nhẩy phát xuống sông chưa nhỉ :))


Đăng nhận xét

0 Nhận xét