Quả Super đại Car của hãng nào đây mà to như khoang của máy bay Boeing vậy ?Quả Super đại Car của hãng nào đây mà to như khoang của máy bay Boeing vậy ?

Ở Việt Nam mình không biết có bác nào đã leo lên chưa nhỉ? Cho 1 lời bình đi[share : autopro ]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét