Ra mắt nhà người yêu, mẹ người yêu thách cắt bánh trung thu 24 miếng và cái kếtRA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU, MẸ NGƯỜI YÊU THÁCH CẮT BÁNH TRUNG THU 24 MIẾNG VÀ CÁI KẾT

Chả là 2/9 tao có ra mắt nhà bạn gái

Mẹ cô ấy đưa cho tao cái bánh trung thu và thách tao cắt bánh được trên 24 miếng mà không nát quá 1 miếng thì nhận làm con rể

Thế là tao cắt ntn bọn mày cho tao lời khuyên nên nói gì khi mang từ bếp lên nhà với

Via: Xưa nay khác