Rút súng chưa chuyên nghiệp nhưng chạy và đạp cửa thì cực proRút súng chưa chuyên nghiệp nhưng anh chạy và đạp cửa thì cực pro

Cướp chưa được đã rơi súng rồi chạy đến tụt cả quần :)). Lần sau đi cướp nhớ đừng mặc quần tụt nhé thanh niên :))