Sao có mấy loại con gái như này nhỉ. Tưởng thế là hay lắm!!!

Sao có mấy loại con gái như này nhỉ. Tưởng thế là hay lắm!!!

Nội dung cô gái trẻ than thở trên FB

Thật là vãi lozl :)
Con Trai kiểu đíu gì mà đi chơi để cho gái nó trả tiền vậy 
Nghĩ nó có nhục không mày?
Yêu thương vãi lozl

P/s: Phận đàn ông sinh ra đã khổ rồi yêu phải mấy nàng thế này thì đời còn khổ thế nào :))

Đăng nhận xét

0 Nhận xét