Sapa đang mùa lúa chín, đẹp đến ngẩn ngơ...


Sapa đang mùa lúa chín, đẹp đến ngẩn ngơ.
Tranh thủ kẻo hết mùa nha các cậu.

Sa Pa cảnh đẹp tuyệt vời!
Trời se se lạnh, mây thời đan mây.
Chiều buông nhè nhẹ mưa bay
Đôi ta sánh bước, đắm say diệu kỳ.Nguồn ảnh: ‎Bùi Quyết‎