Tay nghề thợ của Việt Nam càng ngày càng đỉnh!!Tay nghề thợ của Việt Nam càng ngày càng đỉnh!!

Sơn sửa xong lại như mới, chưa hư đụng giề. Lại lên mạng đăng "Xe mới hoàn toàn chưa ngập nước chưa va chạm, đặc biệt con gái đi nên rất giữ"

COMBO huyền thoại :))

Nguồn: Tuấn Anh Trần