Thanh niên ném bóng cực siêu cao thủTHANH NIÊN NÉM BÓNG CỰC SIÊU CAO THỦ

Wtf mọi nguyên tắc vật lý đã bị thanh niên hoá giải cả rồi sao. Ném kiểu gì mà quả nào cũng chuẩn đến kinh ngạc vậy, không tin vào mắt mình luôn. Nhân tài bóng rổ thế giới tuổi gì ...?


Share : quên tên rồi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét