Thầy giáo bạo hành học sinh ngay trên lớp họcThầy giáo bạo hành học sinh ngay trên lớp học

Được biết vị thầy giáo chủ nhiệm này thuộc lớp 11@7 trường P . Q . T . Cũng chưa rõ học sinh vi phạm gì mà ông này ra tay với chính học sinh mình như vậy. Nhưng dù với bất cứ lí do gì mà đánh học sinh cũng hết sức sai trái và cần lên án mạnh mẽ.


Share : Đàm Linh Ngọc