Tiết học ám ảnh đời học sinh mang tên dự giờTiết học ám ảnh đời học sinh mang tên dự giờ

Gì chứ nghe đến dự giờ là thấy ngán hết cả bọn rồi. tiết gì đâu chỉnh chu từ đầu đến đít, xong có khi còn lo thở mạnh 1 cái là cô giáo cho ra ngoài cmn luôn.


Share: Phạm Gia