Trẻ trâu rủ nhau đi nổ mìn để câu likeTrẻ trâu rủ nhau đi nổ mìn để câu like, bất chấp nguy hiểm để nổi tiếng

Hiệu ứng Youtuber, dân chơi MXH có lẽ đã ảnh hưởng quá nhiều đến bọn trẻ.

Mọi cách, mọi thủ đoạn để khác biêt, để nổi tiếng, nhiều khi chỉ là để vui, để oai với thiên hạ. Nhưng hậu quả thì các em không thể lường trước được.


Via: Fishing & Adventure