Trộm cắp giờ lại lên một đẳng cấp mới, thật đáng nể...Trộm cắp giờ lại lên một đẳng cấp mới, thật đáng nể...

Tròn vuông vuông tam giác tròn vuông méo méo tròn vuông :D Công nhận chữ mới hay thật chắc mình nói 1 mình mình hiểu :D