Trong lớp lúc nào cũng có 2 thằng như thế này ...Trong lớp lúc nào cũng có 2 thằng như thế này. Bạn tin tôi đi =)))

Nhìn 2 thanh niên này tôi nhớ ngày xưa tôi và thằng bạn từng đánh cờ caro từ lớp học lên tới phòng giám thì vẫn chưa phân thua thắng bại :)))


Nguồn: Khởi Lĩnh