Trong tay không tiền đời mấy ai thương ...TRONG TAY KHÔNG TIỀN ĐỜI MẤY AI THƯƠNG

Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền làm cái gì cũng khó :)) Tiền không là tất cả nhưng nếu không có tiền thì tất cả đíu coi mày ra gì... mua vé số đi con trai :D


Via: Giọng ca để đời