Tuổi xuân con gái đẹp lắm, nên đừng dại lấy chồng sớmCon gái đừng vội lấy chồng sớm

KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN, DU LỊCH KHẮP NƠI TRƯỚC ĐÃ!

Tuổi xuân con gái đẹp lắm, nên đừng dại lấy chồng khi chưa có gì trong tay! ... Đừng vội vàng lấy chồng sớm - lấy chồng sớm chẳng khác nào vùi dập tuổi xuân ...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét