Đúng là hơn nhau ở chữ nhânĐÚNG LÀ HƠN NHAU Ở CHỮ NHẪN

Cứ tưởng thanh niên đang thưởng thức âm nhạc cơ, ai ngờ sở khanh đang chờ cơ hội....

Mong lung như một trò đùa


Share : Cường Tuấn / @hHÓNG HỚT BANG