Vào Thanh Hóa đón dâu, nhà gái mời rượu không uống thanh niên bị đánh te tuaVào Thanh Hóa đón dâu, nhà gái mời rượu không uống thanh niên bị đánh te tua

Theo lời kể của chủ clip thì: Hôm trước nhà trai từ Ba Vì - HN và Thanh Hoá đón dâu, vào đến nơi nhà gái có nhã ý mời rượu, nhưng một thanh niên nhà trai không uống, vậy là mấy bạn bên nhà gái gọi ra đánh,(theo chú rể nói thì thanh niên nhà gái còn định đánh cả chú rể)

Bữa nay nhà gái lên nhà trai(thủ tục cưới hỏi gi chưa rõ) thanh niên bị đánh hôm trước nhận ra 2 kẻ đánh mình nên báo lại với người thân. Lúc về một số người bên nhà trai chặn xe nhà gái lại. Công an xã và người lớn cùng cô dâu chú rể gia mặt nói chuyện để giải quyết vấn đề nhưng nhà gái cố thủ trong xe, quyết không thương thuyết.