Vậy là Olympic Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự...còn ta thì vẫn đang vui vì về thứ 4 Châu ÁVậy là Olympic Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự...còn ta thì vẫn đang vui vì về thứ 4 Châu Á.

Thủ đô HN vẫn mừng chiến thắng của Việt Nam! Thứ tư châu lục là giỏi rồi!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét