Vị khách hổ báo nhất năm, vác gạch đòi phang tài xếVị khách hổ báo nhất năm, vác gạch đòi phang tài xế

Thấy bảo Grab nhận xe theo định vị, khách thì muốn đúng số, không tìm được tiếng nói chung thế là chị khách vác gạch chửi rủa..đm tài xế các kiểu rồi đòi choảng luôn..hổ báo dã man...Nguồn: Justin Phạm