Vợ ông nào thì đem về đi để cô ý ra giữa ngã tư mà ngồi thế kiaVợ ông nào thì đem về đi để cô ý ra giữa ngã tư mà ngồi thế kia

Thế giới này là của bà mày!!!
Sân chơi này là của bà mày
Ngã 4 này là của bày mày

Xem mà hồi hộp như xem xổ số, không biết ai sẽ được chị ấy xổ cho 1 gậy
Lỗi tại "đòn ngô"


Nguồn: Phúc Vĩnh