Xe lội nước ở miền Tây chất ghê anh em!!!Xe lội nước chất như tàu ngầm

Xe lội nước ở miền Tây chất ghê anh em!!!
Quả xe chạy dưới nước khá là sâu mà vẫn bon bon siêu thật.... Quá sáng tạo mà phải không mọi người.


Nguồn: Phuc Truong