10 lợi ích của việc lấy vợ


10 lợi ích của việc lấy vợ

Lấy vợ quá hữu ích luôn anh em nhể
Mấy bác lấy vợ rồi vào xác nhận xem nào

Thôi em dậy đi mua đồ ăn sáng cho vợ em đây, rèn luyện để sớm đạt “công, dung, ngôn, hạnh” nà.

Nguồn: Chibi