Anh chàng phê thuốc lào này liệu đã có trước tính toán chăng?Anh chàng phê thuốc lào này liệu đã có trước tính toán chăng?

Tôi cũng bị mấy phát rồi. Phê ngã sấp mặt. Cứ hút điếu nào trong ngày buổi sáng là y như rằng. Biết là sẽ say nhưng vẫn muốn hút. Cảm giác nó rất ymot.


Via: Phuc Vinh