Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt


Cấp cứu thành công cô gái có dấu hiệu khó thở nguy kịch trên xe buýt

Nhận thấy cô gái có nhiều biểu hiện xấu về sức khoẻ, nhanh nhanh chớp vận dụng ngay kinh nghiệm cha truyền con nối, bác tài hà hơi thổi ngạt ngay trên xe cứu sống sinh mạng cô gái ngay lập tức trong sự ngưỡng mộ của toàn thể mọi người.


Hà hơi thổi ngạt gấp cho cô gái...


nghỉ ngơi lấy hơi để chuẩn bị hà hơi tiếp


Share : Hoài Nguyễn