Chẳng mấy khí có cán bộ đánh ô tô về làngChẳng mấy khí có cán bộ đánh ô tô về làng

Ai đã từng trải qua những ngày tháng ấy, mới thấy được sự đẳng cấp của chiếc ô tô

Mới ngày nào đến mơ còn không nghĩ tới có ô tô mà giờ đã thành hiện thực rồi.


Via: Phim một ngày làm quan