Chị em cơ quan ông nào đi chơi mà đông vui thế?Chị em cơ quan ông nào đi chơi mà đông vui thế?

Không biết các chị em ở cơ quan nào mà được ưu tiên không phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, lại thích tống 4 tống 5 cứ vi vu ngoài đường.