Chở hàng chuyên nghiệp nó phải đẳng cấp thế nàyChở hàng chuyên nghiệp nó phải đẳng cấp thế này

Công nhận bac đi ùi siêu thật nhưng bác làm thế này thì thấy nguy hiểm quá. :( Lỡ may tai nạn cái là vừa khổ mình lại khổ cho cả mọi người nữa.


Nguồn: Trần Thanh Sơn