Chuyện thật như đùa, vì quá thất vọng về anh chồng nên làm hẳn tâm thư xin được từ chức VỢChuyện thật như đùa, vì quá thất vọng về anh chồng nên làm hẳn tâm thư xin được từ chức VỢ.

Bonus thêm nhỏ đánh photo có tâm: “Dung đánh phô tô đưa thẳng sang bên nớ cho dì nhé...”

Nguồn: Hùng