Clip đâm chém nhau tại Cầu Nhị Thiên Đường - Quận 8Kinh hãi hàng 100 giang hồ đâm chém nhau tại cầu Nhị Thiên Đường - Quận 8.

Tối ngày 6 / 10 tại Cầu Nhị Thiên Đường - Quận 8 - Sài Gòn, hàng trăm giang hồ vác vũ khí nóng truy đuổi nhau. Hiện chưa rõ nguyên nhân các giang hồ thanh toán lẫn nhau.

Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật....

Anh em nào Hóng hớt được được vụ này không?