Có một Đà Lạt mộng mơ, đẹp vi diệu đến thế !!!


Có một Đà Lạt mộng mơ, đẹp vi diệu đến thế !!!

Chào tháng 10, tháng của Đà Lạt chính thức vào mùa đẹp nhất, tháng của Dã quỳ nở vàng những con đường lãng mạn phố núi.

Ảnh: Nguyễn Hiếu