Cuộc sống này đơn giản lắm, chỉ cần một chiếc bánh thôi cũng khiến mẹ rơi nước mắtCuộc sống này đơn giản lắm, chỉ cần một chiếc bánh thôi cũng khiến mẹ rơi nước mắt

Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản đơn, hãy quan tâm đến mẹ từ những điều nhỏ nhất nhé mọi người.

Mẹ không cần thứ những thứ quá cao sang, chỉ như vậy thôi là đủ...