Cướp gặp ngay cao thủ võ lâm!Cướp gặp ngay cao thủ võ lâm!

Cho dù cái luật như thế nào tao không quan tâm, vào nhà tao mà cướp cầm dao thì tao đập chết mẹ, ra sao thì ra, có ở tù thì củng mình tao, còn nếu không đập có khi nó làm thịt cả nhà thì sao. Nói tóm lại cướp vào nhà là phải đập chết mẹ nó.