Em có thật sự là cute như tôi thấy


Em có thật sự là cute như tôi thấy

Nó còn bé trông đáng yêu thế đấy, bữa trước xem thế giới động vật thấy nó ăn lun con cá sấu to đùng, mẹ nó khiếp thật, nó đéo hiền như trông hình đâu
Via : Yan Pest