Fan bực mình vì Xuân Nghị thiếu tập trung, không nghiêm túc và không tôn trọng cấp trên làm xấu hình ảnh sao nhập ngũ


Fan bực mình vì Xuân Nghị thiếu tập trung, không nghiêm túc và không tôn trọng cấp trên làm xấu hình ảnh sao nhập ngũ

Sao Nhập Ngũ - Ss5, Đại Nhân - Juun Đăng Dũng làm rất cố gắng và quyết tâm. Nhưng nhìn Xuân Nghị thật sự thất vọng T đã từng rất thích Xuân Nghị diễn nhưng sau khi xem chương trình này t hoàn toàn không còn một chút thích Xuân Nghị. Dù biết môi trường quân đội không hề dễ dàng như bên ngoài, thời tiết thì khắc nghiệt cộng với quân tư trang nặng nhưng biết bao nhiêu sao đã từng nhạp ngũ họ đều có ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ còn Xuân Nghị đã 2 nhiệm vụ luôn nhụt ý chí Quá thất vọngVia: An Nhiên/bí mật showbiz