Hai tên cướp hung hăng dùng búa và súng cướp tiệm vàngHai tên cướp hung hăng dùng bua và súng cấp tiệm vàng

Đập phá chi cho mệt nè !!!! Lấy hết đi anh hay đứng đó đợi em lấy đưa thêm nữa , của nhà em em trồng đc nó tự mọc lên mà
Chị bán vàng hợp tác nhất ad từng thấy


Via: Tạ Tuấn Tài/Ký sự đường phố