Hàng loạt cô gái bị kẻ cướp điện thoại ra điều kiện kì lạ ...Hàng loạt cô gái bị kẻ cướp điện thoại ra điều kiện kì lạ ...

Khi Của khống chế cướp được tiền và chiếc ĐTDD thì nữ công nhân van xin tha mạng. Khi chị Tình bỏ đi được vài bước thì kẻ cướp ra điều kiện "cho hôn 1 cái sẽ trả lại ĐTDĐ", dù chị không đồng ý nhưng hắn vẫn trả lại điện thoại....