Học sinh và xe đạp điện nỗi ám ảnh của người tham gia giao thôngHọc sinh và xe đạp điện nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

Mầm mống của ninja tương lai

Tan trường...tan trường..Đang tung tăng cu cậu bụp 1 cái giật cả mình. May mà cả 2 đều không sao.
Các cháu đi khiếp quá.


Clip: otofun