Hướng lên cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh: một xe container đang bốc cháy dữ dội


Xe container cháy dữ dội trong sáng sớm

Hướng lên cầu Thanh Trì đi Bắc Ninh: một xe container đang bốc cháy dữ dội

Hix, không biết trường hợp như này thì bình cứu hỏa mini tác dụng được gìẢnh: group