Đi Hà Giang về là auto có người yêu là chính vì lý do nàyGiờ thì đã hiểu vì sao các bạn phượt thủ có câu "đi Hà Giang về là auto có người yêu"

Em thề, ôm nào đi mấy cung như này mà không bám chặt xế thì có mà..

Dù quen đường và tay lái cứng đi nữa, khi đường hư hoặc có vật lạ trên đường mà không thấy do nhiều khúc quanh thì toi.

Vô cùng nguy hiểm..


Share: Q cool