Khi bạn muốn đi học mà thằng bạn lại bắt làm người nhệnKhi bạn muốn đi học mà thằng bạn lại bắt làm người nhện

Khi thằng bạn thân muốn làm người nhện !!! Nhưng ông giúp lại có lối chơi thô bạo như thế này thì Spider Man của chúng ta còn sinh sản cái gì nữa !!! Khổ thânNguồn: Trường Người Ta