Khi tử thần mang tên xe điện cân bằngKhi tử thần mang tên xe điện cân bằng

Em đang ngồi thì thấy khói lên um tùm , mọi người cuống cuồng đổ nước dập . Nãy còn tưởng là quán bị cháy gì đó , giờ mới biết là xe điện cân bằng.